Contact Us
APPOSTOLAT QARI TAL-BIBBJA KLIEM IL-HAJJA
Qari tal-Bibbja ghal Kuljum
Pubblikazzjoni tal-Ahwa Frangiskani Kapuccini Maltin
Tliet kotba fis-sena, kull erba' xhur
Abbonament ghal sena  :  €3.00

DIRETTUR GENERALI :  Fr Donat Spiteri OFMCap

EDITUR :   Fr Martin Micallef OFMCap

DISTRIBUTUR GENERALI :   Mr Joseph Criminale


KUNVENT TAL-KAPUCCINI
Triq F.X. Fenech
Floriana FRN 1211
MALTA - EUROPE

+356 21 234 949
+356 21 226 624

+356 21 235 955

marmic@onvol.net
Ufficcju Kliem il-Hajja - Kunvent tal-Kapuccini, Floriana
Kliem il-Hajja  Mejju - Awwissu 2010
Kliem il-Hajja
©