Il-Liturgija fil-Hajja tal-Parrocca - Fuljett il-Marsa Gunju 1973