All rights reserved.
F'din il-pagna wiehed ghandu isib ghad ta' artkli li inkitbu f'diversi gurnali u revisti Maltin
matul is-snin dwar il-hajja ta'
Patri Donat Spiteri OFMCap

Doctorate in Sacred Theology
The Times of Malta  June 16, 1954

After successfully contesting his thesis, the degree of Doctor in Sacred
Theology was conferred on Fr Donatus Spiteri OFMCap by the Gregorian
University in Rome, Italy.  
Click to enlarge

________________________________________________________

Man's Union with God
The Times of Malta  March 4, 1958

Fr Donatus Spiteri OFMCap published extracts of a dissertation and
submittted for the Licentiate in Sacred Scripture to the faculty of
Theology of the Pontifical Gregorian University in Rome and publicily
defended on June 8, 1954.  
Click to enlarge

________________________________________________________

Gublew tal-Fidda
Il-Marsa   May 10, 1973

Fit-13 ta' Marzu P. Donat Spiteri  ghalaq 25sena sacerdot u celebra
dan il-Gublew tal-Fidda fil-knisja parrokkjali tat-Trinita Qaddisa
il-Marsa.
 Click to enlarge

_________________________________________________________

The Psalms in Maltese
The Times of Malta  January 6, 1974

The Book Of Psalms - A Maltese translation by Rev Fr Donat Spiteri
OFMCap published by the Malta Bible Society.  
Click to enlarge


_________________________________________________________

Appostlu tal-Kelma t' Alla
Il-Gens  November 19, 1993

Mill-qrib ma' Patri Donat Spiteri miktuba minn Lawrence Mizzi.
L-istorja kollha ta' hajtu. ''Nixtieq nahtaf kemm nista'...girja wahda...
ha nkompli bl-appostolat Bibliku.''  
Click to enlarge

________________________________________________________

Who is Jesus?  -  Gesu : Min Hu?
The Times of Malta  September 29, 1994

Jesus once asked his disciples who they thought he was. This book
was written by one of the foremost biblicists in our midst, to answer
this question for our times.  
Click to enlarge

_________________________________________________________

New Edition of Bible in Maltese launched
The Times of Malta  September 6, 1996

The second of the official translation of the Bible was launched. Faced
with the need for a new edition of the Bible for the use of everyone, the
Malta Bible Society rightly felt a duty to revise the text.
Click to enlarge

_________________________________________________________

50 Sena Sacerdot, Studjuz tal-Bibbja  Kappillan u Fundatur ta' Kliem il-Hajja
Orizzont  March 7, 1998

Intervista fl-okkazzjoni tal-50sena mis-sacerdozju ma' Patri Donat
Spiteri li tibda mic-ckunija, l-ordinazzjoni u bhala kappillan ta' zewg
parrocci, kif ukoll dwar il-hdima tieghu bhala Fundatur u Editur ta'
Kliem il-Hajja.   
Click to enlarge

________________________________________________________________

F'Gheluq il-50sena ta' l-Ordinazzjoni
Il-Marsa  May, 1998

Fil-fuljett Il-Marsa, fl-okkazjoni f'gheluq il-50sena ta' Patri Donat Spiteri
OFMCap fl-Ordinazzjoni sacerdotali.  
Click to enlarge


_________________________________________________________

Jaglaq 50 sena Sacerdot
Il-Gens May, 1998

Dun Charles Vella jikteb dwar Patri Donat Spiteri OFMCap fl-okkazzjoni
tal-50sena sacerdotali u meta kienu jahdmu flimkien fil-Moviment ta'
Kana, fix-xandir  u meta kien kappillan.  
Click to enlarge

_________________________________________________________

An Anniversary Gift
The Times of Malta  1998

L-ittri ta' San Pawl lill-Korintin: His latest published work in a commentary
on the two Letters of Paul to the Corinthians, on the occasion of Fr Donat
Spiteri 50th anniversary of his ordination.  
Click to enlarge


_________________________________________________________

By the Waters of Babylon
The Times of Malta October 13, 1998

Fr Donat Spiteri OFMCap new publication Nitolbu Bis-Salmi (
Last us pray
the psalms
) are collection of psalms with their introductory notes that
remains the best edition for general purpose that had been known in
any language.
Click to enlarge
________________________________________________________

Praying with the Psalms
The Malta Independent October 26, 1998

The title of the book reveals the aim of the author, Fr Donat Spiteri
OFMCap to help the reader identify himself in a prayerful milieu with
the various sentiments expressed in the psalms.  
Click to enlarge

________________________________________________________

Love is patient, kind, without envy
The Times of Malta  December 8, 1998

Fr Donat Spiteri OFMCap provides initial information on the authorship
of the letters, place of their writing, the historical background, the unity
of the writings, the occasion and scope, the content and structure.  
Click to enlarge

________________________________________________________

MILL-QARREJJA - Grazzi Patri Donat
From the Editor's Column 1998
Ìn-Nazzjon - The Times of Malta

Ittri ta' ringrazzjament mill-parruccani ta' San Gwann f'gheluq il-hidma
tieghu bhal Kappillan.

A Remarkable Dedication
To thank Fr Donat for the sterling service he has given during his
17years at the parish of San Gwann.  
Click to enlarge
________________________________________________________

25 years of daily Bible reading in Maltese
The Malta Independent March 29, 1999

The small volume of daily Bible reading in Maltese, Kliem il-Hajja
celebrated the 25th anniversary since it started being published.
Click to enlarge

_______________________________________________________

Didache - New publication
The Malta Independent, 2000

Fr Donat Spiteri has added another publication to the whole range of
biblical publications he has made. The Didache is, apart from the New
Testament, one of the earliest writings of the Christian era.
Click to enlarge

______________________________________________________

Awguri... Patri Donat!
Il-Gens October, 2002

Intervista ma' Patri Donat Spiteri f'gheluq it-80 sena. Ried ikun mezz
biex ikabbar il-gibda u l-imhabba lejn il-Bibbja.  
Click to enlarge


______________________________________________________

St Paul's pastoral letters
The Sunday Times June 1,2003

IT IS WITH great pleasure indeed that I write this brief review of
Fr Donat's latest publication. This small, handy volume is meant to
reach many Catholic readers who prefer to have a Bible in Maltese
within their reach.  
Click to enlarge

______________________________________________________

Kliem il-Hajja - 30 years
Spreading God's message
The Sunday Times February 1, 2004

Thirty years ago, in January 1974, the Maltese Capuchin Fr Donat
Spiteri  realised  his dream of starting this project to facilitate the
spreading of the Good News. He was indeed a modern-day prophet.  
Click to enlarge

________________________________________________________

Gieh Moghti b'Mertu lil Huna Donat
Provincja ta' l-Ahwa Frangiskani Kapuccini
August/September, 2005

Fl-24 ta'Gunju 2005 Patri Donat Spiteri gie maghzul mill-Kunsill Lokali
ta' San Gwann fejn gie moghti il-Midalja Mertu San Gwann.
Click to enlarge

_______________________________________________________

Esperjenza ta' Festa
Il-Marsa May, 2008

Il-hajja fil-Marsa ta' Patri Donat Spiteri OFMCap fil-progam tal-festa
tal-Parrocca tat-Trinita' Qaddisa, il-Marsa.  
Click to enlarge


_______________________________________________________

Moghti Gieh
Lehen is-Sewwa December 26, 2009

Fit-13 ta' Dicembru, 2009 Patri Donat Spiteri gie onorat bil-Midalja
ghall-Qadi tar-Repubblika mill-E.T. il-President ta' Malta Dr George Abela
fil-Palazz il-Belt ghal hidma tieghu matul is-snin.  
Click to enlarge

_______________________________________________________

Malta tonora lil Patri Donat Spiteri
In-Nazzjon  January 11, 2010

Fost l-unuri li ta l-President ta' Malta f' Jum ir-Repubblika lil persuni li
taw kontribut lis-socjeta' Maltija, kien hemm l-unur li nghata lil Patri
Donat Spiteri li nghata l-Midalja ghall-Qadi tar-Repubblika ghas-servizz
u l-kontribut kbir tieghu ghat-taghlim tal-Bibbja.  
Click to enlarge

_______________________________________________________

Midalja : Qadi tar-Repubblika
Dawl Frangiskan March 2010

L-istudji biblici u l-hidma ta' Evangelizzazzjoni ta' Patri Donat Spiteri,
Kapuccin, ikunu apprezzati u rikonoxxuti fuq livell ufficjali u nazzjonali
bl-ghotja tal-Midalja ghall-Qadi tar-Repubblika fir-Rivista' Dawl Frangiskan
LEHEN IL-KAPUCCINI MALTIN.  
Click to enlarge

________________________________________________________

P. Donat Spiteri jinghata Gieh ir-Repubblika
Kliem il-Hajja  May - August 2010

Il-Hadd, 13 ta' Dicembru 2009, P. Donat Spiteri kien fost dawk li gew
moghtija l-Midalja u l-unur ghall-Qadi tar-Repubblika. P. Donat inghata
dan il-gieh ghax-xoghol li ghamel f'pajjizna specjalment fil-qasam tal-
pastorali Bibblika, l-aktar permezz tal-pubblikazzjoni ta' Kliem il-Hajja
li bdiet fl-1974.  
Click to enlarge
Media Reports
The Times of Malta June 16, 1954
The Times of Malta March 4, 1958
Il-Marsa May 10, 1973
The Times of Malta January 6, 1974
Il-Gens November 19, 1993
The Times of Malta September 29, 1994
The Times of Malta  September 6, 1996
Orizzont  March 7, 1998
Il-Marsa  May, 1998
Il-Gens May, 1998
The Times of Malta 1998
The Times of Malta October 13, 1998
The Malta Independent October 26, 1998
The Times of Malta  December 8, 1998
In-Nazzjon & The Times of Malta 1998
The Malta Independent March 29, 1999
The Malta Independent  2000
Il-Gens  October 12, 2002
The Sunday Times of Malta  June 1, 2003
The Times of Malta February 1, 2004
Newsletter Provincja ta' l-Ahwa Frangiskani Kapuccini August/September 2005
Il-Marsa 2008
Malta tonora lill-Patri Donat Spiteri
Sacerdot - Studjuz tal-Bibbja - Kappillan
Fundatur ta' Kliem il-Hajja
Lehen is-Sewwa December 26, 2009
In-Nazzjon - January 11, 2010
Rivista Dawl Frangiskan Lehen il-Kapuccini Maltin - March 2010
Appostolat Qari tal-Bibbja - Kliem Il-Hajja  May - Aug 2010